13 kwietnia 2012, godz. 16.00

Drukuj

"Produkty pszczele w żywieniu i profilaktyce zdrowia człowieka"

Miejsce: Sala Koncertowa Pijalni Głównej