Tag: rajd krynica

25 września 2008

XXIII RAJD IM.ROMANA NITRIBITTA Impreza dla młodzieży szkolnej połączona z konkursem artystycznym (śpiew ,taniec i inne formy ) .W trakcie imprezy przekazywana jest wiedza o wybitnych działaczach turystycznych.