Tag: XXI forum ekonomiczne

Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdrój

XXI Forum Ekonomiczne, 7-9 września 2011 – Krynica Zdrój

Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdrój

W dniach 7-9 września 2011 w Krynicy odbędzie się największe spotkanie elit politycznych i biznesowych w Europie Środkowej – XXI Forum Ekonomiczne. Krynica Zdrój na kilak dni stanie się ponownie polskim Davos.

Temat tegorocznego forum to „Europejskie dylematy: partnerstwo czy rywalizacja?”. Ponad 1700 osób z Europy, Azji Centralnej, USA będzie rozmawiało o kierunku zmian we wspólnej polityce rolnej UE, walce z korupcją i przestępczością zorganizowaną w państwach dążących do integracji ze Wspólnotą oraz o konsekwencjach kryzysu finansów publicznych i najważniejszych problemach gospodarki światowej i krajowej.